Patroni

Projekt został objęty patronatami poniższych instytucji. Dziękujemy za Państwa wsparcie!

PATRONAT HONOROWY

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny                                                 Narodowe Centrum Kultury